Handelsbetingelser

Hirtshals Taxi:
(+45) 98 94 40 00
Hirtshals Turistfart:
(+45) 98 94 51 44
Godstransport:
(+45) 40 32 24 45

Handelsbetingelser

DAGSTURER
Pris og specifikation for kørsel fremgår af ordrebekræftelsen, som også gælder som billet.
Inkluderet i rejsens pris er bus tur/ retur samt det som er anført i programmet for turen og alle priser er pr.
person
Afbestilling kan ske uden gebyr i op til 48 timer før afgang – herefter opkræves 50% af prisen og ved
udeblivelse 100% af prisen, da vi her ender med at kører med tomme sæder uden mulighed at gen-sælge
dem.
Alle vores busser er ikke-ryger busser.
Busser med wc tilgængeligt – må bruges efter chaufførens instrukser.
Betaling sker ved bestilling på webshop, medmindre andet er aftalt. Beløb trækkes ved bestilling.

GLEMTE SAGER
Glemte sager bliver altid indleveret på vores kontor i Hirtshals, hvor de kan afhentes efter aftale eller
fremsendes mod betaling.

REKLAMATION
Er du utilfreds og vil reklamere over noget på turen – skal dette ske skriftligt senest 48 timer efter turens
afslutning.

AFLYSNING ELLER ÆNDRING
Vi forbeholder os ret til at aflyse eller ændre en rejse, såfremt tvingende omstændigheder efter vores skøn
gør det nødvendigt, herunder ved for få tilmeldinger. Ved en eventuel aflysning får deltagere besked i god
tid inden afrejsen med tilbud om at deltage på en anden tur eller fuld refusion af det indbetalte beløb.
Vi kan under særlige forudsætninger hæve eller sænke rejsens pris. Ændringen skal bero på væsentligt
ændrede valutakurser, skatter, afgifter, nye skatter og/eller afgifter, stigninger på brændstof og lign. En
prisændring vil blive varslet hurtigt muligt.